Textruta: OLIKA KYRKDRÄKTER

Flicka i kyrkdräkt på sommaren.

Uppbundet hår med huvudband.

Kattunshätta (till kyrkan för unga flickor

före konfirmationen)

Knytningstimp

Rött hemvävt förkläde

Blå kjol

 

Gift kvinna i kyrkdräkt vanliga söndagar på sommaren.

Käringhatt

Rött hemvävt förkläde

Blå kjol

 

Ogift konfirmerad  kvinna, vanlig kyrkdräkt på sommaren.

Knytningstimp utan hätta.

Broderade halvhandskar.

Under vänster arm: psalmbok med psalmbokskläde.

Psalmboken bars aldrig i händerna, utan instucken under vänster arm.

Plisserad kjol. Kyrkkjolen var alltid plisserad, ”passad”, fram till slutet av 1800-talet.

 

 

 

 

 

 

                           Akvarell av Per Södermark, 1850

Kyrkdräkt för gift kvinna:

1. Advent

Kyndelsmässodagen

Jungfru Marie bebådelsedag

Den helige Mikaels dag

Tacksägelsedagen

Alla helgons dag

 

Grönt raskförkläde

Vadmalstria (Svart)

Hatt med blå söm

Mansdräkt.

Kyrkhatt med röda toppor.

I halsen: nattkappa

Blåtröja

Huvudsida dräkten

Bilder vintervarianter

Flickan till vänster har ”akkubandsätta”

med ”spissband” och knytning under.

Kyrkfolk

Mannen är kyrkklädd i hatt och ny och fin blåtröja. Den lilla pojken i

hans famn har en sommarkolt av rosigt yllemuslin. Flickan är tidigare

beskriven. Kvinnan är klädd i kyrkdräkten för de största högtidsdagarna

på sommaren, dvs pingstdagen och midsommardagen. Hon har kattuns-

förkläde med förklädesband. Eftersom hon är gift, bär hon också sina

broderade brudhandskar.