Textruta: VINTERNS DRÄKTER

Bilden ovan visar Rättviksdräktens olika varianter som används vid kyrkobesök under vintern.

På följande sidor presenteras de mera i detalj.